СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Преузимања

Документа
Педагошка
Стандарди и оцењивање
Можете преузети стандарде за опште образовне предмете, оцењивање и запослене.