СТРУЧНА ШКОЛА ,, СВЕТИ САВА " БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Стручно веће медицинске групе предмета

Стручно веће  чине  професори: 

Др Ивана Манић Тасић, доктор медицине
Лидија Недић, дипл.биолог
Татјана Трајковић, дипл.биолог
Милена Петковић, виша медицинска сестра-техничар
Илић Бојан,  струковни медицински техничар
Александар Милошевић, дипл.хемичар
Сунчица Јовић, дипл.хемичар
Александра Бојковић, виша медицинска сестра-техничар


Медицинска сестра - васпитач
 
Ово је ново занимање у нашој школи, отворено пре пет година.
Медицинска сестра – васпитач,  ради у обдаништима са здравом децом од 1 - 3 године,  на пословима неге и васпитања деце.

Учествује активно у формирању детета,  његових хигијенских,  културних и радних навика.  Повија децу,  храни их,  игра се са њима.  Таква особа мора да воли децу и да ту своју љубав несебично пружа.

Током школовања поред општеобразовних предмета медицинска сестра – васпитач , учи предшколску, дечију и општу психологију.
Вежбе се реализују из музичке уметности деце раног узраста,  као и из  дечије књижевности.

Кабинет за вежбање мора да садржи клавир, ксилофоне и мелодике.
Вежбе из стручних предмета одржавају се у кабинету педијатријских сестара (нега детета, повијање, купање, храњење...).
Пракса се одвија у:

• Дому здравља Бујановац

•Обдаништима, а углавном у  вртићу  “Наша радост” у Бујановцу

•Просторијама Стручне школе ,,Свети Сава“-у кабинету Здравствене неге (нега детета, повијање, купање, храњење...).


Циљеви и задаци  су:

•пријем деце у установу за дечји боравак и санитарна обрада,
•спровођење личне хигијене деце раног узраста,
•нега и исхрана деце,
•спровођење терапије у установама за дечји боравак,
•дезинфекција и стерилизација опреме, играчака и осталог материјала,
•припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помоћ лекару при прегледу,
•сарадња са родитељима и рад на здравственом васпитању родитеља,
•планирање, програмирање и остваривање васпитног рада у групи,
•организовање слободних и усмерених активности деце, припремање простора и        васпитног материјал за игру,
•вођење педагошке и здравствене документације.
 
Подручје запошљавања – установе за боравак и социјално збрињавање