СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Стручна школа "Свети Сава"

 

Контакт

Стручна школа „Свети Сава“
ПИБ: 100975778
Матични број: 07104324
Шифра делатности: 8532
Текући рачун: 840-520660-42
Мејл: svetisava@verat.net
Сајт: http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs

 
Карађорђа Петровића 240
17520, Бујановац
Директор: Бисерка Јовић
Моб. тел: 062-53-91-90
Тел:          017 651-057 
Факс:         017 653-663

 


Средња стручна школа ,,Свети Сава" школује кадрове за потребе Бујановца, као и за шире подручје у образовним профилима:
 
Економија, право и администрација,
 
Машинство и обрада метала,

Здравство и социјална заштита и

Трговина, туризам и угоститељство.

 


У оквиру ових подручја рада, школа има 4 образовна профила:
  • финанскиски администратор (4. степен),
  • машински техничар моторних возила (4. степен),
  • медицинска сестра-васпитач (4. степен),
  • кувар (3. степен).

 
У НАШОЈ ШКОЛИ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО ЈЕ ЗНАЊЕ
 
Школа образује ученике у 3. и  4. степену образовања.
Школа тренутно има 401 ученика распоређених у 19 одељења, 74 запошљених радника, 140 компјутера на располагању ученицима, 9 класичних учионица, 7 кабинета, школску радионицу за машинску струку, библиотеку са 15000 књига, фискултурну салу, спортске терене.
Поред основног задатка да школује стручне кадрове који ће се укључити у непосредни производни рад школа образује и кадрове који настављају школовање на вишим и високим школама, како би се нашој заједници обезбедили кадрови оваквог профила и степена образовања.

 

Опремљеност школе


Простор са којим школа располаже састоји се од 16 учионица од којих су 9 опште намене а 7 су кабинети за извођење настава из: обуке у бироу, страних језика, рачуноводства, машинских предмета, предмета медицинске струке, угоститељства, рачунарства и информатике и пословне кореспонденције. У склопу школског објекта налази се добро опремљена библиотека, са преко 15.000 књига и публикација, као и фискултурна сала. Школско двориште је асвалтирано и оспособљено за извођење наставе из физичког васпитања.

Поседујемо 6 кабинета прилагођених потребама школе и модерну радионицу.

УСЛОВИ ЗА УПИС
 
Школу могу уписати ученици који су завршили основну школу и положили завршни испит у матичној школи.