СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Ванредни ученици

Полагање ванредних испита за априлски испитни рок школске 2019/2020 године одржаће се од 01.06.2020. године до 04.06.2020. године по следећем распореду:
 
Финансијски администратор – први разред
1. Рачуноводство – 02.06.2020. у 10:00 часова
     Ивана Митровић – испитивач
     Гордана Тасић – члан
      Мирослав Ташковић – члан
2. Канцеларијско пословање – 02.06.2020. у 09:00 часова
     Ивана Митровић – испитивач
     Гордана Тасић – члан
      Мирослав Ташковић – члан
3. Пословна економија – 02.06.2020. у 11:00 часова 
      Гордана Тасић – испитивач
      Ивана Митровић– члан
      Мирослав Ташковић – члан
4. Финансијско пословање – 01.06.2020. у 10:00 часова
      Виолета Димитријевић – члан
      Весна Нововић – испитивач
      Мирослав Ташковић – члан
5.  Принципи економије – 01.06.2020. у 10:30 часова
     Весна Нововић – испитивач
     Виолета Димитријевић - члан
      Мирослав Ташковић – члан
      Ивана Митровић– члан
 
Економски техничар – први разред
1. Француски језик – 02.06.2020. у 11:30 часова
     Оливера Филиповић – испитивач
     Снежана Радуловић – члан
      Ивана Митровић – члан
2. Основи економије – 01.06.2020. у 12:00 часова
     Весна Нововић – испитивач
     Виолета Димитријевић - члан
      Ивана Митровић – члан
3. Хемија – 03.06.2020. у 11:30 часова
     Сунчица Јовић – испитивач
     Александар Милошевић - члан 
     Ивана Митровић– члан
 
Економкси техничар – четврти разред 
1. Верска настава 01.06.2020. у 10:30 часова
     Мићо Зеленовић – испитивач
     Виолета Димитријевић - члан
     Весна Нововић – члан
2. Статистика 01.06.2020. у 11:00 часова
      Виолета Димитријевић – испитивач
      Весна Нововић – члан
      Мићо Зеленовић – члан
3. Маркетинг 01.06.2020. у 11:30 часова
     Весна Нововић – испитивач
     Виолета Димитријевић - члан
     Мићо Зеленовић – члан
4. Пословна информатика 03.06.2020. у 12:00 часова
     Мирослав Ташковић – испитивач
     Душан Јовановић – члан
     Предраг Јањић - члан
5. Рачуноводство 03.06.2020. у 11:00 часова
     Тања Митић – испитивач
     Виолета Димитријевић – члан
     Смиљана Лукић - члан
6. Монетарна економија и банкарство 03.06.2020. у 10:00 часова
     Тања Митић – испитивач
     Виолета Димитријевић – члан
     Смиљана Лукић - члан
7. Уставно и привредно право 02.06.2020. у 13:00 часова
    Јелена Крстић – испитивач
    Снежана Радуловић – члан
    Славица Ђурић - члан
 
Медицинска сестра васпитач – други разред
1. Психологија 01.06.2020. у 10:00 часова
     Александар Додић – испитивач
     Данијела Ристић – члан
     Јелена Стевановић – члан
 2. Патологија 03.06.2020. у 11:30 часова
      Ивана Манић Тасић – испитивач
      Јелена Стевановић – члан
      Лела Јовановић - члан
 3. Хигијена са здравственим васпитањем 03.06.2020. у 12:00 часова
      Ивана Манић Тасић – испитивач
      Јелена Стевановић – члан
      Лела Јовановић - члан
 4. Хемија 03.06.2020. у 11:00 часова
      Сунчица Јовић – испитивач
      Александар Милошевић – члан
      Лидија Недић - члан
5. Физика 04.06.2020. у 12.00 часова
     Предраг Јањић – испитивач
     Душан Јовановић – члан
     Милош Милановић – члан
Разредни испит из ФРАНЦУСОГ ЈЕЗИКА за ученике четвртог разреда одржаће се 02.06 2020.г. у 10:00.
Чланови комисије:
1. Оливера Филиповић - испитивач
2. Бора Стојановић - раз. старешина
3. Снежана Радуловић - члан
 
Оцењивање ученика завршних разреда (незадовољних оценом или због нередовног похађања       онлајн наставе):
1. Финансијско пословање 01.06.2020. у 09:30 часова 
Виолета Димитријевић – испитивач
Весна Нововић – разредни старешина
Снежана Мишић – педагог
2. Енглески језик 03.06.2020. у 09:30 часова
Снежана Радуловић – испитивач
Гордана Тасић - разредни старешина
Снежана Мишић – педагог
Сви ученици и редовни и ванредни морају да дођу на испит 15 минута пре заказаног термина са заштитном маском и рукавицама. Сви учесници у процесу активности у школи морају се придржавати прописаних мера (одстојање од 2 метра, дезинфекција на улазу у школу).

Секретар школе
 
Милош Урошевић
 
ТЕРМИНИ ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ОДРЖАВАЊЕ ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Испитни рок Термини пријаве испита Термини одржавања испитних рокова
     
Јануарски 13.01. – 17.01. 2020. 27.01. – 31.01. 2020.
Априлски 06.04. – 10.04. 2020. 27.04. – 01.05. 2020.
Јунски 25.05. – 29.05. 2020. 03.06. – 09.06. 2020.
Августовски 10.08. – 14.08. 2020. 24.08. – 28.08. 2020.
Новембарски 09.11. – 13.11. 2020. 23.11. – 27.11. 2020.

 Напомена: Матурски и завршни испити реализују се у јануарском, јунском и августовском испитном року.

 
ЖИРО-РАЧУН ЗА УПЛАТУ:      840-520666-24


ЦЕНОВНИК  ЗА ВАНРЕДНЕ   УЧЕНИКЕ
 

УПИС........................................................................................... 3.300,00

ОБНОВА ГОДИНЕ.................................................................... 1.100,00

ИСПИТ СА ПИСМЕНИМ...........................................................750,00
 
ИСПИТ БЕЗ ПИСМЕНОГ.......................................................... 650,00
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ (10-ЧАСА).................................................. 1.200,00
 
ИСПИТ ИЗ ПРАК. НАСТАВЕ................................................. 1.000,00
 
ИСПИТ СА ВЕЖБАМА............................................................ 1.000,00
 
МАТУТСКИ ИСПИТ.................................................................. 2.300,00

ЗАВРШНИ ИСПИТ.................................................................... 1.850,00
 
ДУПЛИКАТ ДИПЛОМА.......................................................... 1.010,00
 
ДУПЛИКАТ СВЕДОЧАНСТВО................................................ 500,00