СТРУЧНА ШКОЛА ,, СВЕТИ САВА " БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Ванредни ученици

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТЕРМИНИ ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ОДРЖАВАЊЕ ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/19.ГОДИНИ
 
Испитни рок Оријентациони термини пријаве испита Оријентациони термини одржавања испитних рокова
     
Јануарски    
Априлски    
Јунски    
Августовски    
Новембарски 14.11. – 16.11.2018. 26.11. – 30.11.2018.

 Напомена: Матурски и завршни испити реализују се у јануарском, јунском и августовском испитном року.

 
 

ЖИРО-РАЧУН ЗА УПЛАТУ:      840-520666-24

 
ЦЕНОВНИК  ЗА ВАНРЕДНЕ   УЧЕНИКЕ
 

УПИС....................................................... 3.300,00

ОБНОВА ГОДИНЕ............................... 1.100,00

ИСПИТ СА ПИСМЕНИМ....................750,00
 
ИСПИТ БЕЗ ПИСМЕНОГ................... 650,00
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ (10-ЧАСА)............ 1.200,00
 
ИСПИТ ИЗ ПРАК. НАСТАВЕ............ 1.000,00
 
ИСПИТ СА ВЕЖБАМА....................... 1.000,00
 
МАТУТСКИ ИСПИТ........................... 2.300,00

ЗАВРШНИ ИСПИТ............................. 1.850,00
 
ДУПЛИКАТ ДИПЛОМА..................... 1.010,00
 
ДУПЛИКАТ СВЕДОЧАНСТВО........... 500,00