СТРУЧНА ШКОЛА ,, СВЕТИ САВА " БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Економија право и администрација

Ученици С.Ш. ,,Свети Сава" и њихова професорка Татјана Арсић угостили су у школи 29. 11. 2018. године доц. др Ненада Ђокића који је одржао предавање на тему: ,, Кораци у поцесу маркетинг менаџмента на домаћем тржишту органске хране".

Образовни профил ”Економски техничар“
 
             Ово је најстарији образовни профил у школи. Још увек атрактиван и привлачан ученицима јер омогућује упис на многе друге факултете и даје добру основу за запослење.

               По заврштку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене или послове на истраживању тржишта.

               Након завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образовним и кулурним институцијама, приватно вођење књига, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.

Економски техничари се баве:

-финансијским књиговодством  где воде пословне књиге и одржавају базе података у компјутерском програму где их дорађују и обрађују. Раде обрачуне плата, путних налога, обрачун дуговања добављачима и потраживања од купаца, обрачун пореских давања и слично. Они такође воде и благајну, за коју воде благајнички дневник и састављају благајничке извештаје.

-материјалним књиговодством  где воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе, а ту спадају машине, алати, превозна средства, канцеларијски инвентар. Такође воде рачуна о документацији магацинског пословања.


Образовни профил ,, Финансијски администратор"

            Овај профил припрема ученике за рад на свим финансијским пословима у банкама, осигуравајућим друштвима, установама за наплату јавних прихода, пореским управама, предузећима-великим, малим и средњим и другим финансијским институцијама. 
Средња  стручна школа  : ,,Свети Сава" - Бујановац , је 03.03.2017 године учествовала у пројекту : ,,Млади предузетник" у организацији Високе школе за Пословну економију и Предузетништво из Београда. 

Пројектом је обухваћено укупно 33 школа у Србији укључујући и нашу школу.

 
Предавању је присуствовало 36 ученика III  и IV разреда наше школе.

 
Стручна школа : ; Свети Сава" - Бујановац је 25.12.2016 године у својим просторијама угостила доктора Економских наука директора ;; БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРА ЈУМКО ДОО ВРАЊЕ " , господина Немању Глигоријевића.
 
Професор Немања Глигоријевић је одржао предавање из области Предузетништва на тему :,, Разраде бизнис плана ".
 
Предавању су присиствовали ученици завршних разреда.


 
 
Наставни планБиро


 
Слике са часа – рад ученика


 
Презентација рада и коначан резултат


 
Учешће на сајму виртуелних предузећа
Тим за припрему сајма
 

 
Наш штанд са менаџерима и педагогом 
 
 

Огледно одељење

- Комерцијалиста -
 
                   Овај образовни профил, први пут је школске 2007/2008. године уведен у нашу школу и у образовни систем Србије. Уписано је више генерација комерцијалиста, а надамо се да ће те и ви бити у следећој!