СТРУЧНА ШКОЛА ,, СВЕТИ САВА " БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ