СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Распоред школског звона

РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА

I смена:

1 час:  8 00 -8 45 
2 час:  50 -9 35 
3 час:  9 50 -10 35 
4 час:  10 40 -11 25 
5 час:  11 35 -12 20
6 час:  12 25 -13 10 
7 час:  13 15 -14 00 

II смена:

1 час:  14 00 -14 45 
2 час:  14 50 -15 35 
3 час:  15 50 -16 35 
4 час:  16 40 -17 25 
5 час:  17 35 -18 20
6 час:  18 25 -19 10 
7 час:  13 15 -14 00 Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом  COVID -19 настава се одвоја по комбинованом моделу, а часови трају 30 минута.
Школа ради по следећем распореду звона:

РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА - рад услед пандемије
I смена:

1 час:  8 00 -8
30
2 час:  8 35 -9 05
3 час:  9 10 -940 
4 час:  1010-10 40 
5 час:  10 45 -11 15
6 час:  11 20 -11 50 
7 час1155 -12 25 

II смена:

1 час:  14 00 -14 30 
2 час:  14 35 -15 05 
3 час:  15 10 -15 40 
4 час:  1610 -16 40 
5 час:  16 45 -17 15
6 час:  1720 -17 50 
7 час:  1755 -18 25