СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Контакт

Стручна школа „Свети Сава“
ПИБ: 100975778
Матични број: 07104324
Шифра делатности: 8532
Текући рачун: 840-520660-42
Мејл: svetisava@verat.net
Сајт: http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs

Карађорђа Петровића 240
17520, Бујановац

Директор: Бисерка Јовић
Моб. тел: 062-53-91-90
Тел: +381 17 651-057
Факс: +381 17 653-663Бисерка Јовић - Директор школеМилош Урошевић- Секретар школе,
Биљана Цветковић- Шеф рачуноводства и
Љиљана Стошић- Благајник школе.