СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Контакт


Стручна школа „Свети Сава“
Карађорђа Петровића 240, 17520, Бујановац

ПИБ: 100975778
Матични број: 07104324
Шифра делатности: 8532
Текући рачун: 840-520660-42

Мејл: [email protected]
Сајт: http://ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs


Тел: +381 17 651-057
Факс: +381 17 653-663

Директор: Светлана Манасијевић 


 
Светлана Манасијевић - Директор школе

Милош Урошевић - Секретар школе,

Биљана Цветковић - Шеф рачуноводства и

Љиљана Стошић - Благајник школе.