СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Стручно веће хемије, биологије и медицинске групе предмета

Хемијско-биолошко медицинско веће
 
Наставници медицинске групе предмета:
Јелена Стевановић
Тијана Анђелковић
Милена Петковић
Бојан Илић
Александра Бојковић


Доктори:
Др Данијела Денчић(педијатар)
Др Александра Стаменковић
Др Кристина Пешић
Биологија:
Лидија Недић
Хемија:
Александар Милошевић
Сунчица Јовић
 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ
 
Ово занимање у нашој школи отворено je 2006-е године.

Медицинска сестра – васпитач,  ради у обдаништима са здравом децом од 1 - 3 године,  на пословима неге и васпитања деце.

Учествује активно у формирању хигијенских,  културних и радних навика деце.  Повија децу,  храни их,  игра се са њима.  Таква особа мора да воли децу и да ту своју љубав несебично пружа.ОСОБИНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ВАСПИТАЧА:
 • изражена вербална комуникација
 • саосећајност
 • спремност да пружи помоћ
 • стрпљивост
 • сталоженост
 • савесност
 • поверење
 • моторичка спретност
 • исказана љубав у раду са децом

ПРАКТИЧНИ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА СЕ У: 
 
    1. Дому здравља Бујановац
 
         Ученици стичу знања, вештине и компетенције планиране програмом стручног предмета Здравствена нега деце раног узраста у Диспанзеру за здравствену заштиту предшколске деце (Дечјем диспанзеру).

         Ученици:    - усвајају кодес професионалног понашања,
                             - савладавају начин организовања примарне здравствене заштите деце предшколског узраста,
                             - савладавају начин вођења медицинске документације у Дечјем диспанзеру и
                             - начин рада у саветовалишту...

    2. На одељењу Педијатрије Опште болнице Врање
         
         Ученици стичу знања, вештине и компетенције планиране програмом стручног предмета Педијатија са негом.


         Ученици:    - савладавају начин организовања секундарне здравствене заштите деце,
                              - савладавају начин узимања материјала( крв, урин, ...) за лабораторијске анализе,
                              - савладавају начин припреме и поделе терапије,
                              - савладавају начин вођења медицинске документације на одељењу Педијатрије...

    3. Вртићима, а углавном у  вртићу  “Наша радост” у Бујановцу и у вртићима у Врању

         Ученици стичу знања, вештине и компетенције планиране програмом стручног предмета Васпитање и нега деце.

         Ученици:   - савладавају пријем деце у установу за дечји боравак и санитарна обрада,
                            - савладавају спровођење личне хигијене и исхране деце раног узраста,
                            - савладавају сарадњу са родитељима и рад на здравственом васпитању родитеља,
                            - савладавају планирање, програмирање и остваривање васпитног рада у групи,
                            - савладавају организовање и припремање простора и васпитног материјал за игру,
                            - савладавају вођење педагошке и здравствене документације.
                            - савладавају васпини рад у групи и организовање слободних и усмерених активности: музичко - ритмичких активности, графичко - ликовних активности, интелектуалних активности, социо - емотивних активности, моторичких активности. 

    4. Просторијама Стручне школе ,,Свети Сава“ - у кабинету Здравствене неге 
       
         Вежбе у школском кабинету реализују се из предмета:

        - Здравствена нега деце раног узраста у првом и другом разреду, 
        - Инфектологија са негом у четвртом разреду
Током школовања поред општеобразовних предмета медицинска сестра – васпитач , учи предшколску, дечију и општу психологију.
Вежбе се реализују из музичке уметности деце раног узраста,  као и из  дечије књижевности.

Кабинет за вежбање мора да садржи клавир, ксилофоне и мелодике.
 
ВАННАСТАВНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 
СЕКЦИЈЕ - спортске, рецитаторске, драмске, здравствене неге, прве помоћи, еколошка...

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ - прикупљање помоћи социјално и економски угроженима, акција добровољног давања крви

ПРИРЕДБЕ И СВЕЧАНОСТИ -  Дан школе 27. јануар ( Школска слава), матурско вече ... 

 
 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ
СПИСАК ПРЕДМЕТА:
 
 
ПРВИ РАЗРЕД
 
ДРУГИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Страни језик Страни језик
Историја Историја
Физичко  васпитање Физичко васпитање
Математика Математика
Музичка уметност Хемија
Ликовна култура Физика
Географија Биологија
Хемија Хигијена са здравственим васпитањем
Физика Микробиологија са епидемиологијом
Биологија Патологија
Латински језик Психологија
Рачунарство и информатика Здравствена нега деце раног узраста
Анатомија и физиологија Предшколска педагогија
Здравствена нега деце раног узраста Изборни предмет ( Веронаука или грађанско васпитање)
Изборни предмет ( Веронаука или грађанско васпитање)  
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД
 
 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 
Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
Страни језки Страни језки
Физичко васпитање Физичко васпитање
Физика Физика
Социологија Филозофија
Хемија Устав и права грађана
Биологија Медицнска биохемија
Дечија психологија Инфектологија са негом
Педијатрија са негом Педијатрија са негом
Васпитање и нега деце Васпитање и нега деце
Књижевност за децу Музичко васпитање деце раног узраста
Изборни предмет ( Веронаука или грађанско васпитање) Прва помоћ
  Изборни предмет ( Веронаука или грађанско васпитање)

НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА
 • Медицински факултет
 • Висока школа за образовање васпитача
 • Висока здравствена школа
 • правни факултет
 • Фармацеутски факултет
 • Педагогија
 • Психологија
 • Журналистика
 • Економски факултет
 • Сроматолошки факултет
 • Страни језик
 • Учитељски факултет
 • Српски језик и књижевност
 • Диф
Подручје рада – Здравство и социјална заштита 
Трајање образовања: четири године


УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

ПОБЕДА У ЕКО - КВИЗУ
 
               Ученици првог разреда Средње стручне школе Свети Сава у Бујановцу смера економски техничар Дијана Дукадиновић, Лука Милосављевић и Стефан Стошић победници су финала Еко-квиза ,,Знањем чувамо планету“ који је одржан 07.05. 2019.године у Врању. У овом надметању су учествовали ученици пет средњих школа из Пчињског региона који су се такмичили у познавању екологије и заштите животне средине кроз пет занимљивих и динамичних игара.
Ментор ученицима наше школе била је Лидија Недић, професор биологије. Организатор квиза је удружење грађана ,,Наш свет, наша правила“ из Врања. То удружење други пут заредом организује квиз за средњошколце са циљем да се развије еколошка свест ученика и грађана.
 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Вељковић Урош, ученик четвртог разреда смера медицинска сестра - васпитач, освојио је 4. место из биологије на окружном такмичењу одржаном 25.03.2018. године у Врању.Обележавање Светског дана Дијабетеса