СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Економија право и администрацијаСтручно веће Економске и правне групе предмета чине сви наставници који предају  наставне предмете из ових области. 
 
Чланови стручног већа су:

1. Тасић Гордана - дипломирани економиста       5. Митровић Ивана - дипломирани економиста  
                                                                
2. Лукић Смиљана  - дипломирани економиста    6. Савић Јелена - дипломирани економиста               
                                                                        
3. Нововић Весна - дипломирани економиста       7. Митић Стојан - дипломирани економиста 

4. Димитријевић Виолета - дипломирани економиста  8. Митић Тања - дипломирани економиста               
                                                                                                                

9. Крстић Јелена - дипломирани правник                   


Сви професори имају стечено високо образовање, као и велики борј часова стручног усавршавања. Поседујемо велико искуство у раду на пројектима са факултетима и високим школама. Са нашим ученицима смо редовни посетиоци многих смотри, манифестација  и такмичења који се тичу наших образовних профила.

Услови за рад у школи су веома добри. Ученици имају приступ свим савременим наставним средствима, а комплетна настава се изводи у специјализованим кабинетима - бироима за учење. Ово нам омогућава да ученике кроз сам процес учења ставимо у реално радно окружење,а бенифит од тога је да ученици могу одмах по завршетку школе кренути са радом. У раду са ученицима користимо реалну документацију, обрасце, пратимо законске прописе и самим тим ученик је у могућности да одмах након завршетка школе може конкурусати за рад. 


Образовни профили у оквиру подручја рада Економија, право и администрација који су заступљени у нашој школи су:

1. Царински техничар

2. Службеник у банкарству и осигурању

3. Економски техничар

4. Финансијски администратор

Више детаља о наставним плановима и програмима на основу којих се реализује настава у наведеним образовним профилима можете пронаћи на сајту  Завода за унапређење образовања и васпитања.

www.zuov.gov.rs