СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Образовни профили

Образовни профили који ће бити уписани у први разред школске 2022/2023 године су:

Економија, право и администрација:

Царински техничар 


Машинство и обрада метала:
Машински техничар моторних возила 

Здравство и социјална заштита:
Медицинска сестра - васпитач

Трговина, туризам и угоститељство
Кувар