СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Распоред школског звона

РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА

I смена:

1 час:  8 00 -8 45 
2 час:  50 -9 35 
3 час:  9 50 -10 35 
4 час:  10 40 -11 25 
5 час:  11 35 -12 20
6 час:  12 25 -13 10 
7 час:  13 15 -14 00 

II смена:

1 час:  14 00 -14 45 
2 час:  14 50 -15 35 
3 час:  15 50 -16 35 
4 час:  16 40 -17 25 
5 час:  17 35 -18 20
6 час:  18 25 -19 10 
7 час:  13 15 -14 00