СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Обележавање Међународног дана мира

Датум: 25. Septembar 2019 09:38 Категорија: Новости

Обележавање Међународног дана мира

Међународни дан мира 21.септембар 2019.
 
У нашој школи,,Свети Сава“ у Бујановцу је обележаен Дан мира.

У сарадњи са Нансен Дијалог центром који традиционално  помаже својим идеајам и захтевима наша школска ангажовања и на тај начин заједно краеирамо разне инструменте  у својим радионицама, презентацијама,интерпретацијама резултата.
До   наше данашње актуивности  дошли смо лако,у оквиру својих образовних профила  ученици и наставници су користили  разноврсне примене  у обележавању Међународног дана  мира.

Тема овога обележавања  јесте Дан мира у акцији ,

Ученици  Средње стручне школе  су са својим наставницима –менторима,педагогом школе  испланирали активности у обележавању дана мира.
У нашој школи се  сваке године примњује нови начин ангажовања и стимулисања ученика.

Најважнија стимулицаија је дружење и стручно усавршавање наших ученика и вршњачких едукатора  који у довољној мери преносе  и унапређују  своаја знања и на овај начин постижу већи успех у раду.
На врху овог обележавања  је резултат  бити –толерантан,брижан и одговоран.
Радионице и презентације  су послале  много информација,једнако важне у једном важном питању...Зашто увек  тражим и гласам за  Мир ?Свака презентација , коју су ученици пратили од својих вршањака су дoживели као лепу поруку,сажето и доминантно  су биле запажене и друге активности прављање колача, који је припремљен од наших ученика кувара –посластичара и који се нашао у сценском наступу ученика  осмишњен  и осликан поруком,, Колач мира“.
Плакат за родитеље   је рађен  такође у групи ученика  који је био за родитеље као нешто другачије.
Наш основни циљ  је био усмерен  на то буде процес обележавања  рад на теми која обелажава будуће стваралаштво  и профисионалну добит  наших ученика,развијање самопуздања,поверења у сопствене снаге,оснаживање личног доживаљаја и припадности групи,проширавање социјалних искустваи оснаживање индивидуалне сигурности у јавним наступима.Ученици ромске и српске националности су радили  заједно у свим активностима.
 
 

  • Ментори –наставници који  су учествовали у припреми и радили са ученицима;
  • Прoфесор  спског језика и књижевности -Светлана Манасијевић
  • Др Ивана Манић Тасић- професор медицинске групе предмета
  • Бијан Митић наставник куврства и практичне наставе
  • Александар Димитријевић наставник куварства и практичне наставе
  • Педагог школе Снежана Мишић стручни сарадник
 
Ученици обаразовног прифила - медицинска сестра вапитач
Ученици обаразовног профила –кувар посластичар