СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

ИЗВЕШТАЈИ - 2020-21.ГОДИНА

Датум: 11. Jun 2021 11:38 Категорија: Новости

Извештаје са краја Првог класификационог периода, Првог полугодишта и Трећег класификационог периода, можете преузети појединачно у фолдеру ПЕДАГОШКА, у вертикалном менију ПРЕУЗИМАЊЕ
Такође можете преузети и ИСХОДЕ, СТАНДАРДЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ, као и УЧЕЊЕ У УЛОВИМА КОВИДА-19.