СТРУЧНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА" БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Запослени


Запослени у школи
 
 
Милош Урошевић Секретар установе              
Снежана Мишић   Стручни сарадник -  педагог              
Мирјана Николић   Стручни сарадник - библиотекар               
Јасминка Митровић Српски језик и књижевност     
Светлана Манасијевић Српски језик и књижевност     
Марија Станковић Српски језик и књижевност     
Снежана Радуловић Енглески језик       
Христијана Митић   Енглески језик       
Марија Трајковић Енглески језик       
Оливера Филиповић Неживи језици       
Бора Стојановић Физичко васпитање       
Славиша Јовић   Физичко васпитање       
Јелена Ташковић   Математика       
Цена Новковић Математика       
Предраг Јањић   Математика       
Мирослав Ташковић Рачунарство и информатика     
Душан Јовановић Рачунарство и информатика     
Милош Милановић Електротехника       
Драган Антић   Географија         
Марјан Стаменковић   Географија        
Иван Стојановић Историја         
Александар Томић   Историја         
Лидија Недић   Биологија         
Татијана Трајковић Биологија         
Александар Милошевић Хемија и неметали       
Сунчица Јовић   Хемија и неметали       
Милица Антић   Физика         
Немања Бранковић   Музичка култура       
Александар Чавдаревић Ликовна култура       
Славица Ђурић   Социологија       
Александар Додић   Психологија       
Оливера Николић   Филозофија       
Јелена Крстић   Право  и грађанско васпитање    
Мићо Зеленовић Верска настава - православна          
Смиљана Лукић   Економија, право и администрација   
Виолета Димитријевић Економија, право и администрација   
Тања Митић   Економија, право и администрација   
Стојан Митић   Економија, право и администрација   
Јелена Савић   Економија, право и администрација   
Татјана Арсић   Економија, право и администрација   
Весна Нововић   Економија, право и администрација   
Гордана Тасић   Економија, право и администрација   
Ивана Митровић Економија, право и администрација   
Сретен Јовић   Економија, право и администрација   
Слађан Миленковић Машинство и обрада метала     
Даниел Миленковић Машинство и обрада метала     
Славиша Смиљковић Машинство и обрада метала     
Ивана Манић-Тасић Здравство и социјална заштита     
Данијела Ристић   Здравство и социјална заштита     
Милена Петковић Здравство и социјална заштита     
Јелена Стевановић Здравство и социјална заштита     
Ивана Стојковић Здравство и социјална заштита    
Бојан Илић   Здравство и социјална заштита     
Александра Бојковић   Здравство и социјална заштита     
Тијана Анђелковић   Здравство и социјална заштита     
Лела Јовановић   Здравство и социјална заштита     
Бојан Митић   Угоститељство и туризам     
Стефан Илић   Угоститељство и туризам     
Александар Димитријевић Угоститељство и туризам     
Јелена Ристић   Угоститељство и туризам     
Милош Манојловић Угоститељство и туризам     
Биљана Цветковић Шеф рачуноводства              
Љиљана Стошић   Референт за финансијско -
 рачуноводствене послове
             
Саша Милошевић Домар/мајстор одржавања              
Мира Митић   Курирка              
Слађана Трајковић Курирка              
Слађана Цветковић Курирка              
Весна Недељковић Курирка              
Даниела Николић   Курирка              
Гордана Јањић   Курирка              
Драги Манић   Курир