СТРУЧНА ШКОЛА ,, СВЕТИ САВА " БУЈАНОВАЦ
Знање је моћ

Хемијско-биолошко веће

Стручно веће  чине  професори: 
Дејан Денић, струковни медицински техничар
Др Ивана Манић Тасић, доктор медицине
Лидија Недић, дипл.биолог
Милена Петковић, виша медицинска сестра-техничар
Илић Бојан,  струковни медицински техничар
Александар Милошевић, дипл.хемичар
Зоран Ђорђевић, дипл.хемичар

ЗАЈЕДНИЧКЕ  АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА   НА  УРЕЂЕЊУ ШКОЛЕ

 Школске 2012./13.  и    2013./2014. године
1.     Кречење учионица школе од стране ученика


2.     Акција чишћења и уређења учионица и кабинетаИЗВЕШТАЈ О РАДУ  АКТИВА НАСТАВНИКА  БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ  И МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА 
1.     Акција уређења  школског дворишта у организацији проф. Лидије   Недић   (школска 2011./12.) 


2.     Акција „ Очистимо Србију “у организацији проф. Лидије Недић (школска 2011./12.) 

3.     Обележавање Националног дана борбе против пушења у организацији проф. Лидије Недић (школска 2012./13.)

4.     Обележавање Светског дана борбе против СИДЕ у организацији проф. Лидије Недић (школска 2012./13.)

5.    Акција о важности рециклаже  у организацији проф. Лидије Недић (школска 2013./14.)

6.     Обележавање акције „ Сат за планету Земљу “ у организацији проф. Лидије Недић (школска 2013./14.)

7.     Израда паноа о штетности наркоманије у Дому здравља од стране ученика четвртог разреда смера медицинска сестра-васпитач (школска 2014./15. година).

8.      Учешће у кампањи обележавања Светског дана борбе против СИДЕу организацији Завода за заштиту здравља (школска 2014./15.)